Sexe A La Carte (2000) làm lại bởi COGIAOTHAO69

Sexe A La Carte (2000) làm lại bởi COGIAOTHAO69. Cuối tuần đầu tiên ở trường đại học, chúng tôi đã có một chuyến đi đến và chỉ mua cho anh ấy một số đồ hàng ngày và một số đồ thật gợi cảm cho thời đại của chúng tôi. Cô bán hàng đã rất vui khi giúp chúng tôi. Cô ấy đưa chúng tôi đi khắp nơi để hỏi anh ấy tất cả những câu hỏi này. Một khi anh ấy cảm thấy thoải mái, anh ấy đã có rất nhiều niềm vui.